Аялуунфарм ХХК

Япон Улсын Towa Pharmaceutical Co.,Ltd., Kokando Pharmaceutical Co.,Ltd., Fitlife Co.,Ltd., The Omi brotherhood Ltd., Fuso Pharmaceutical Industries Ltd., Otsuka Pharmaceutical Co.,Ltd., PT.Otsuka Indonesia, Tsuru Founder LLC компаниудтай хамтран бизнесийн үйл ажиллагааг Монгол Улсад эрхэлдэг, тусгай зөвшөөрөлтэй эм ханган нийлүүлэх байгууллага юм.

Аялуунфарм ХХК нь өнөөдрийн байдлаар, Япон Улсын эм үйлдвэрлэгч дээрх компаниудын нийт 44 нэр төрөл (давхардсан тоогоор нийт 61 нэрийн эм)-ийн эмийн бүтээгдэхүүнийг Монгол Улсад бүртгүүлж, эрүүл мэндийн салбарт нийлүүлж байна.

Япон Улсын гоо сайхан, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч Kokubo & Co.,Ltd., UFC Supply Co.,Ltd., Chinoshiosya Co.,Ltd., Mitomo Cosmetics Co.,Ltd. компаниудтай хамтран Монгол Улсад гоо сайхан, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнийг амжилттай нийлүүлж, монголчуудын өдөр тутмын хэрэглээнд таниулан ажиллаж байна.