Өвдөлт намдаах ба үрэвслийн эсрэг нөлөөт эм
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Өвдөлт намдаах, үрэвслийн эсрэг ба халуун бууруулах нөлөөт эм
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Булчин болон мэдрэлийн өвдөлтийг намдаагч, үрэвслийн эсрэг тосон түрхлэг
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Өвдөлт, загатнааг намдаах, үрэвслийн эсрэг олон зориулалтат тосон түрхлэг
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Элэг, цөс болон хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулах бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Элэгний эмгэг болон харшлын эсрэг тарилга
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Уураг задлагч ферментийг хориглогч ууж хэрэглэх эм
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Өтгөн хаталтын эсрэг эмчилгээний бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Ходоодны үрэвсэл ба пепсиний шархлааг эмчлэх эмийн бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Зүрхний шигдээст эмгэгийн эмчилгээний бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
HMG-CoA редуктаза ферментийг саатуулагч
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION