Өвдөлт намдаах ба үрэвслийн эсрэг нөлөөт эм
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Элэг, цөс болон хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулах бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Уураг задлагч ферментийг хориглогч ууж хэрэглэх эм
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Өтгөн хаталтын эсрэг эмчилгээний бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Ходоодны үрэвсэл ба пепсиний шархлааг эмчлэх эмийн бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Зүрхний шигдээст эмгэгийн эмчилгээний бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
HMG-CoA редуктаза ферментийг саатуулагч
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Альдостерон хориглон шээс хөөх болон цусны даралт бууруулах бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION
Даралт ихсэлтийн эсрэг шээс хөөх бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙMORE INFORMATION