ЛЕМИГЕН ТАРИЛГА 20 мл


Товч тайлбарInformation for people using this medication
Элэгний эмгэг болон харшлын эсрэг тарилга
SKU CODE:
BARCODE:
 • Эмчийн заавраар эмчлүүлэгчийн нас, биеийн жин, эмнэлзүйн шинж тэмдгээс хамааран тунг тохируулна. 
 • Хоногийн дээд тун 100 мл
 • Судсаар аажим тарина.
 • Натрийн хлорид 0.9 %-ийн уусмалд шингэлж дуслаар тарьж хэрэглэж болно.
 • Элэгний үрэвсэл (элэгний вируст гепатит, архи, хордлогын шалтгаант гепатит)
 • Элэгний архаг өвчний үед элэгний үйл ажиллагаа алдагдах 
 • Харшил, эмээр сэдээгдсэн арьсны үрэвсэл, экзем
 • Арьсны цусархаг тууралт
 • Чонон хөрвөс
 • Ам салстын гэмтэл
 • Моноаммоны глицирризинат 53 мг
 • Глицирризин 40 мг)
 • Глицин (JP) 400 мг
 • Л-Цистейн гидрохлорид гидрат (JP) 22.9 мг
 • (Л-Цистейн гидрохлорид 20 мг)

Эмийн хэрэглэх зааварInstruction

БУСАД БҮТЭЭГДЭХҮҮНOTHER PRODUCTS

Элэг, цөс болон хоол боловсруулах эрхтний үйл ажиллагааг сайжруулах бэлдмэл
ДЭЛГЭРЭНГҮЙSEE MORE
Элэгний эмгэг болон харшлын эсрэг тарилга
ДЭЛГЭРЭНГҮЙSEE MORE
Уураг задлагч ферментийг хориглогч ууж хэрэглэх эм
ДЭЛГЭРЭНГҮЙSEE MORE